Επίδοση ελέγχων και απολυτηρίων

Οι έλεγχοι των μαθητών της Α' και Β' τάξης που έχουν προαχθεί καθώς και τα απολυτήρια των μαθητών της Γ' τάξης, που έχουν απολυθεί,  θα δίνονται αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.