Εγγραφή στα ΕΠΑΛ

Οι απόφοιτοι της Γ' Γυμνασίου που θέλουν να εγγραφούν σε κάποιο ΕΠΑΛ πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα: https://e-epal.minedu.gov.gr

Χρειάζονται οι κωδικοί Taxisnet.

Η προθεσμία υποβολής είναι από 19 - 23 Ιουνίου